Olajfogó, zsírfogó és átemelő berendezések teljes körű karbantartása

Berendezéseink teljes körű karbantartása az alábbi feladatokat foglalja magába:

Ásványolaj-leválasztó berendezések általános ellenőrzése

Az ásványolaj-leválasztó üzembe helyezése után az üzemelési körülmények és feltételek esetleges változásainak megállapítása, állapot felmérés, intézkedési javaslat megtétele

A záró fedelek felfekvő felületeinek tisztítása

Működési feltételek vizsgálata

Iszapfogók ellenőrzése

A beömlési úszószabályozók működésének ellenőrzése

Az energiatörők ellenőrzése

Az iszapszint ellenőrzése, javaslattétel az elszállításra

A koagulációs terelőlemez rendszer állapotának vizsgálata

Olajleválasztó ellenőrzése

Az önműködő úszózár működésének ellenőrzése

Az olajréteg vastagságának megállapítása

A koaleszcensz - váltószűrő ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása, visszaszerelése

Automata zsírfogó berendezés ellenőrzése

A zsírfogó üzembe helyezése után az üzemelési körülmények és feltételek esetleges változásainak megállapítása, állapot felmérés, intézkedési javaslat megtétele

A berendezés belső átmosatása, felületeinek tisztítása, zsírtalanítás (ürítéskor)

Hozzáfolyási és elfolyási csonkok tisztítása, zsírtalanítása (ürítéskor)

A műtárgy állékonyság, vízzáróság szemrevételezése

A berendezés vízzel való feltöltése az üzemeltető által adott vízzel (ürítéskor)

A falak, fedlapok, tömítések, karimák, tömlőcsatlakozások, csatlakozó csövek állapotának, sértetlenségének vizsgálata (tömítettség és bűzzáróság ellenőrzése szükség esetén tisztítása)

Mérőtömlő átjárhatóságának ellenőrzése, szükség esetén tisztítása

Az ürességmérés tömlőjének szabad átmenetének ellenőrzése átfújással. A mérőcső csatlakozásának ellenőrzése.

Kémlelő ablak tömítettségének ellenőrzése, szükség esetén után húzása vagy tömítés cseréje

A nagynyomású szivattyú és orbitál tisztítófej üzemképességének ellenőrzése (áramfelvétel mérése, olajvizsgálat (víz- és szennyeződéstartalom), tömítések ellenőrzése, tisztítása, járókerék, a szivattyúház, a szívócsonk, a távtartó gyűrű, a forgógyűrű és a hűtőkarima kopottságának ellenőrzése)

Átemelő berendezések ellenőrzése

Szigetelés ellenállás mérés-hideg motornál.

A szivattyúk sorrendjének cseréje

A szivattyú és keverő rövid idejű kézi indításával az áramfelvétel ellenőrzése

A szerelvények ellenőrzése (tolózár nyitása és zárása, visszacsapószelep)

A korrózió ellenőrzése

A szivattyúk és keverő ellenőrzése

Olajvizsgálat (víz- és szennyeződéstartalom), olajszint ellenőrzése

Tömítések ellenőrzése, tisztítása, repedés esetén cseréje

A járókerék, a szivattyúház, a szívócsonk, a távtartó gyűrű, a forgógyűrű és a hűtőkarima kopottságának ellenőrzése

A golyóscsapágyak zsírzásának ellenőrzése

Vezérlés ellenőrzése

A szintkapcsolók megtisztítása az esetlegesen rárakódott szennyeződésektől (zsír, szálasanyag, stb.)

Az ellenőrzések dokumentálása

Szerviz munkalap kitöltése, igazoltatása

Javaslattétel a karbantartási feladatokat meghaladó javítási munkák elvégzésére

Ajánlattétel az elvégzendő munkára

Kezelő személyzet betanítása beüzemeléskor

Veszélyes hulladék elszállíttatása

Iszap, zsír kivétel az aknákból, teljes vagy részleges leürítéssel

Az olajos iszap, konyhai zsír elszállítása

Az elszállított iszap, konyhai zsír elhelyezése, ártalmatlanítása hatóságilag jóváhagyott módon

Munkalap ill. "SZ"-jegy kitöltése, igazoltatása

Rendellenesség esetén ellenőrzési napló kitöltése

Termékfelelős: Monoki Judit