Automata zsírleválasztó

Automata zsírfogók konyhai szennyvizek előtisztítására

Konyhai szennyvizek zsírtartalmának határértéken belül tartására, a befogadó-csatorna üzemzavarmentes működtetése miatt van szükség. A közcsatornába kerülő határérték feletti zsírtartalomért, annak üzemeltetője bírságot szab ki.

A zsírleválasztók névleges mérete, a befolyó víz (tisztítandó víz) mennyisége szerint van megadva.

Méretlépcsők: (0,5 1,) 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25 l/s, (NG németül, NS angolul) névleges méretet jelöl.

A tisztítandó víz mennyisége a kifolyóegységek számából, méretéből és egyidejűségi tényezőből számítható. Ehhez a vízmennyiséghez kell választani a zsírfogó kapacitását, ez tervezői hatáskör. A tervező által számított értéknek elsőbbsége van az alábbi táblézattal szemben. Ha számított vízmennyiség nincs, 100 adagonként 1 l/s a hagyományos irányérték. Ez a konyha jellegétől függően 10 l/s hátár felett, jentős tartalékot eredményezhet. A korszerű konyhatechnológiák egyre kevesebb vizet, zsírt és olajat használnak.

Zsírfogók névleges méretének (NG) egyszerűsített meghatározása a konyhai, ill. húsfeldolgozási adagok száma alapján.

Az elérhető szennyvíz kibocsátási értéket nagyban meghatározza a zsírfogóra érkező zsíros szennyvíz összetétele, lökésszerű terhelések mellőzése. A konyhai személyzet fegyelme javíthatja, de le is ronthatja a zsírfogó hatásfokát. A zsírfogó „hozott anyagból” dolgozik.

Beltéri zsírfogók rozsdamentes acélból vagy műanyagból készülnek

Felszereltségben négy szintet különböztetünk meg:

I. Kézi ürítésű zsírfogó, igényes épületekben nem szokásos.

II. Direktleszívócsöves automata zsírfogó (csak -5,5 (6) m felett alkalmas)

III. Zagykinyomó szivattyús automata zsírfogó (- 6m alatt indokolt)

IV. Hordós ürítésű berendezések (-6 m alatt és felett is alkalmas)

I. Kézi ürítésű zsírfogó, tulajdonképpen beltérbe tett, alapvetően kültéri elhelyezésre kialakított berendezés. Épületen kívül ürítéskor a szag fel tud szállni, eloszlik a szabad légtérben, és már néhány méterre nem is érezhető. A kézi ürítésű zsírfogó kültérben tökéletesen megfelel, nincs is mód kültéri zsírleválasztóra kiszellőző vezetéket kiépíteni. Ilyen készüléket zárt belső térben nem szerencsés elhelyezni. Ezek részletesebben olvashatók http://www.euro-purator.hu/termekek/kategoriak/23-manualis-zsirlevalaszto-berendezesek

II. Direktleszívócsöves automata zsírfogó Ha a zsírleválasztó alja, és szippantókocsi szívócsonkja között 5,5 m-nél kisebb a szintkülönbség, dierektleszívócsöves berendezés elégséges. Rövid, kis veszteségű szívócső esetén 6 m szintkülönbség is szóba jöhet.

 

                         P-RD Direktleszívócsöves automata zsírfogó

A direktleszívócsöves és a zagykinyomó szivattyús (nem hordós ürítésű) leválasztók a zsírt, és az iszapot a belsejükben gyűjtik. A tartály kiszippantása előtt, a felül összeállt zsír, és a lent összeállt iszap, a középen elhelyezkedő vízzel való felkeverése (homogenizálása) után válik szippanthatóvá. Ürítéshez egy ürítő csövet kell az épület külső faláig kiépíteni, rajta storckapcsos csatlakozót elhelyezni.

Arra ügyeljünk, hogy olyan helyre tegyük, ahol a szippantó autó könnyen meg tudja közelíteni. A leszívócsövet 1-2% lejtéssel a leválasztó felé kell kiépíteni, hogy a maradék víz visszafolyjon oda, ahonnan származik.

I.Hordós ürítésű automata zsírfogóAz előzőekbem tárgyalt (I: II: III) típusnál fejlettebb, gazdaságosabb üzemű, mert a zsírt és a darabos hulladékot szeparáltan, 60 literes hordókba gyűjti, és csak azokat kell rendszeresen elszállítani.

I. II. III. fentebb tárgyalt típusok a zsírt és a darabos hulladékot a belsejükben gyűjtik, elszállításkor a zsírleválasztó belsejében levő vízzel együtt lehet csak kiszippantani, ami 1-2 köbméter mennyiséget is kitesz. A hordós zsírleválasztó által különválasztott zsírt és darabos hulladékot pl. biogáz fejlesztésére lehet hasznosítani.

E-F Hordós automata zsírleválasztó berendezés. Jobbos   kivitel, a kezelő oldalról nézve a tisztított víz jobb irányba távozik.

A szennyvíz először a zsírleválasztó berendezés (fénykép jobb felső sarkában látható) előszűrő dobozába folyik egy rácsszűrőre. A vízben lévő szilárd anyagok fennmaradnak. A berendezésbe jutó vizet szenzor érzékeli, a csigát elindítja, a rácsról a darabos hulladékot a szilárd anyag gyűjtő hordóba továbbítja.

2015-től a hulladék kihordó csiga öntisztító spirál kefével készül. A korábbi gépek csigája is kicserélhető tisztító kefésre.

Zsírleválasztás során a zsíros szennyvíz a befolyó oldaltól a leválasztó téren keresztül az elfolyó oldalra áramlik. A leválasztó térben a zsír fölemelkedik és a betekintő ablak előtt összegyűlik. Zsír lecsapolásakor a zsír gyűjtő hordóba kézi göbmcsap megnyitásával leengedhető. Hordó szenzorral ellátott készülékeknél a zsír lecsapolása szenzor által automatikusan vezérelt. Hogy a zsír ne kössön a tároló hordóba, legalább 3 hetente el kell szállítani.

Automata (gépi ürítésű) zsírleválasztó berendezésekre, (II. III. IV. típusok) egységesen érvényes tudnivalók.

Nem szabad, hogy padlólefolyón vagy egyéb lefolyóhelyeken keresztül bejuthassanak a zsírleválasztó berendezésbe:

 • evőeszközök                                          
 • üveg
 • parafa dugók
 • porcellán
 • mustáros, majonézes tubusok
 • üvegszilánkok
 • műanyagból készült tasakok
 • gumikesztyűk, stb.

Ezeket hulladéktárolóban kell gyűjteni. Ismert gyakorlat, hogy a takarítók a lapátot nem minden esetben veszik elő, hanem a hulladékokat a padlóösszefolyóba seprik. Tilos!

A durva ételmaradékokat, fel nem használt étel alapanyagokat szintén külön kell gyűjteni, és nem a csatornába önteni. Ezen felül, az edények mosogatógépbe rakása előtti alapos leürítésével mosogatószert takaríthatunk meg, csökkentve a mosogatószer költséget. A tisztítószer klór- és foszfátmentes legyen, nem szabad, hogy a zsír emulgáló hatással rendelkezzen. Mert a zsírt feloldva, a lefejtö csapot akadályozó, a zsírfogó betekintő ablakában látható, borsószerű, ragacsos, habos képződményt hoz létre.

Ha a használt mosogatószer túlságosan emulgálja a zsírt, akkor az előírt és helyesen kiválasztott, méretezett zsírfogóban a tartózkodási idő alatt nem válik ki a vízből a zsír teljes mennyisége, hanem csak több órás, pl. egész éjszakai állás alatt, a vezeték rendszerben, az átemelőben és annak nyomócsövében.

Minden beltéri zsírfogó berendezést fagymentes helyen kell felállítani. A konyhai zsíros vizeken kívül más szennyvizet, de legfőképpen fekália tartalmú vizet a berendezésbe engedni tilos!

A készülékben a megengedett maximális lerakódott zsírréteg vastagság 16 cm, ezt a betekintő ablak közepén nyíl jelzi.

A max. zsír réteg eléréskor, de 1-2 havonta, függetlenül a lerakódott zsírréteg vastagságáttól, a zsírfogó tartalmát ki kell üríteni, hogy bűzös erjedési folyamatok ne indulhassanak be. Kiürítés után a berendezést tiszta vízzel azonnal újra fel kell tölteni. Ha (nem megengedhető módon pl. piacoknál) túl sok a zsírleválasztóra érkező úszó hulladékok mennyisége, célszerű a zsírfogó elé, előülepítő tartályt rendelni, ez jelentősen enyhíti az időszakos túlterhelések hatását is.

A (II. III. IV. típusú), automata zsírfogók a vezérlőszekrényük elején levő kijelzőn az esetlegesen észlelt hibát magyarul és angolul ki tudják írni, épület felügyeletre gyűjtő hibajelet képesek adni.

Az automata zsírfogó berendezéseket az ürítéshez nem kell kinyitni, ha azok jól vannak karbantartva és rendelkeznek kiszellőző vezetékkel, ürítésük alapvetően szagtalan. A kiépített kiszellőző csövön a készülék folyamatosan szellőzik, erjedésből gázok nem gyűlnek össze.

Az időben végrehajtott rendszeres ürítés és tisztítás biztosítéka a kifogástalan működésnek.

A zsírleválasztó elfolyási részében, vagy a készülék után, mintavevő helynek kell lenni.

                                                          

                                                                  Mintavételi csonk 

Befolyási oldalon az ejtő vezetéknek, a függőlegesből a vízszintesbe történő iránytörése közvetlenül a leválasztó előtt nem lehet. Egy vízszintes csillapító szakaszt kell beépíteni, amelynek a hossza a befolyó cső névleges átmérőjének legalább 10-szerese.

Ha a bejövő víz mélyebben érkezik, mint a készülék befolyó csonkja, meg kell próbálni a készüléket lesüllyeszteni. A zsírleválasztó lesüllyesztése olcsóbb és biztosabb üzemeltetést eredményez, mint a zsíros víz feladására alkalmas szivattyú beszerzése, üzemeltetése.

Ha az érkező zsíros szennyvizet mégis fel kell emelni, erre a célra csak lassú járású, térfogat kiszorítás elvén működő szivattyú alkalmas.


Forgódugattyús szivattyús szivattyú előszűrő dobozzal kiegészítve.


Centrifugál szivattyúk járókerékében olyan örvények jönnek létre, melyek jobban oldatba viszik a hulladékokat és a zsírokat, mint ahogy az természetes állapotban létre jön. Ezen felül a nagysebességgel szállító centrifugál szivattyúk a zsírfogóban, a már kiülepedett zsírt és iszapot felzavarják, lerontják a leválasztás hatásfokát. Tehát zsírfogóra kerülendő centrifugál szivattyúval a zsíros szennyvíz feladása.

Ha magán a zsírfogón zagykinyomó szivattyú van, akkor az egy a előzőektől, és az utolsó bekezdésben szereplő szivattyútól teljesen különböző szerkezet, mely az 1-2 havonkénti ürítésnél a zsírfogóban összegyűjtött tömény zsíros hulladék tartamú vizet nyomja fel a szippantó kocsiba.

Az automata zsírfogókból a tisztított víz, kedvező esetben gravitációsan is el tud folyni.
Figyelem: a zsírfogóra visszatorlódás nem megengedett, mert nem túlnyomás álló!
A vízfeltöltő egységen keresztül ki is szökhet a szennyvíz a gépből.

Mély szinten elhelyezett zsírfogók előtisztított vizét átemelő szivattyúval lehet továbbítani, ez szokásos centrifugál szivattyú, mely a saját tartályának telítettségétől függően akár néhány percenként is bekapcsol és továbbítja a zsírfogóból kilépő tisztított vizet a közcsatornába.

Szakszerűen kiépített vízelvezetés alábbi részletezett megoldásokkal:

 • Konyhai padozat kétrétegű szigeteléséhez csatlakozik a rozsdamentes folyóka felső szigetelőpereme és az összefolyó alaptest szorító pereme.
 • A zsírfogó előtt van elég vízszintes csillapítószakasz a befolyó csövön.
 • Az átemelő nyomócsonkját hurokkal vezetik ki a külső csatornára
 • Mindkét berendezést rákötötték a kiszellőzésre
 • A teremben van padlóösszefolyó havária esetére

Termékfelelős: Szabó Miklós