Bemutatkozás

Cégünk 1998-ban alakult magyar és szlovén társaságok vegyes vállalataként, alapvetően villamosipari mérőműszer és más gépgyártási illetve kereskedelmi tevékenységek bonyolítására. A társaság életében 2013-ban következett be változás, amikor a vállalat kizárólagos magyar tulajdonba került a BanKonzult csoport tagjaként. A cég magyar tulajdonosa és szakmai befektetői úgy határoztak, hogy EURO-PURATOR Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. néven a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységekkel kibővülve szervezik újjá a működést. Már a döntés pillanatában elsődleges cél volt az, hogy a piaci szegmensben meghatározó gyártói, beszállítói háttér, és a hazai piacon elismert, nagy szakmaisággal rendelkező saját szakembergárda biztosítsa a kibővült tevékenységi kör megvalósítását.

A tulajdonosokra jellemező jól átgondolt cégfilozófia, működési stratégia és biztos financiális háttér, együtt a kizárólagosan képviselt nyugat-európai, tengeren túli és hazai „know-how”-val már röviddel az újjászerveződést követően olyan megrendelés állományt biztosított a vállalat számára, mely egyértelműen igazolta annak létjogosultságát a hazai és környező országok környezetvédelmi piacán.

A szervezet elsődlegesen a víziközművekhez tartozó ágazatokkal, úgymint:

  • ivóvízkezelés és szállítás
  • szennyvíztisztítás és szállítás
  • csapadékvíz gyűjtés és kezelés
  • ipari/technológia vízkezelés
  • iszapkezelés és elhelyezés
  • szakirányú épületgépészet

kapcsolatos beruházásokhoz és üzemeltetési feladatokhoz biztosít termékeket, szolgáltatásokat és komplex technológiákat.

Az eredményes működés egyik alappillérét jelentő munkavállalói állomány olyan szakembereket foglal magába, akik saját szakterületükön sokéves szakmai múlttal, elismertséggel és megbecsüléssel rendelkeznek. Emellett a társaság a BanKonzult Kft., mint tulajdonos több évtizedes működése során, a gazdasági tanácsadás és befektetés menedzsment területén elért eredményeire is alapozhat.

Mindezek alapján képes a vállalat érdemben eljutni a hazai tervező, üzemeltető és kivitelező cégek előkészítő és döntéshozó kollégáihoz, kiknek napi munkáját segítik szaktanácsaink, termékeink szolgáltatásaink.